top of page

Ұйымның орталық құрылымы

Әкімшілік-қаржы

Ақпараттық-аналитикалық 

Туризм, экология және техника

Шаруашылық

Балалар мен жасөспірімдер қозғалысын үйлестіру

Музыкалық, көркем-эстетикалық шығармашылық

bottom of page