Ұйымның орталық құрылымы

 

 

 

ғылыми әдістемелік

 

жұмыс бойынша

Ақпараттық-аналитикалық 

Туристік-өлкетану, экологиялық-биологиялық бағыттағы

Әлеуметтік-педагогикалық бағыттағы

БӨЛІМ

Көркем-эстетикалық бағыттағы

Балалардың ғылыми-техникалық

білімін дамыту