top of page

Ұйымның орталық құрылымы

Әкімшілік-қаржы

Шаруашылық

Ақпараттық-аналитикалық 

Туризм, экология және техника

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет

Музыкалық, көркем-эстетикалық шығармашылық

Балалар мен жасөспірімдер қозғалысын үйлестіру

bottom of page