«Қосымша білім берудің  музыка бағытында (этносольфеджио) балалардың әлеуметтік-тұлғалық дамуын ұйымдастырудың заманауи жолдары»