«Қосымша білім беру ұйымдарындағы экология-биология бағытының негізгі кұзыреттіліктерін тиімді қалыптастырудың заманауи технологиялары»