Топтың өмірінен бір күн - мобильді көзқарас. Сырттай байқау