top of page

«Қосымша білім беру ұйымдарда туристік-өлкетану бағытында қолданылатын инновациялық технологиялары (туристік жорықтарды ұйымдастыру және өткізу)»

bottom of page