top of page

Орта азия тас сусары

Сирек, таралу аймағы тарылып, саны кемуде. Тянь-Шань, Қаратау, Шу-Іле тауларында, Жоңғар Алатауы, Тарбағатай, Сауыр мен Оңтүстік Алтайда таралған; әртүрлі биотоптарды мекендейді. Популяция тығыздығы - 1000 га-да 1,5-2,0 бас; санының азаюының негізгі себептері - қасақылық, қатал қыс, паразит құрттармен залалдану деңгейінің өте жоғары болуы. Екі қорық пен 4 қорықшада қорғалады. Қаратау және Жоңғар қорықтары мен қорықшаларын ұйымдастыру қажет


bottom of page