top of page

Робот техникасын қолдану негізінде оқу-конструкторлық қызметті ұйымдастырудың заманауи технологиялар

2023 жылғы 12 сәуір Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы ҚР Оқу-ағарту министрлігінің тапсырысы бойынша балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың педагогтері мен бейін бойынша мамандарына арналған «Робот техникасын қолдану негізінде оқу-конструкторлық қызметті ұйымдастырудың заманауи технологиялары» біліктілікті арттыру курсының 8-күнінің теориялық және практикалық сабақтарын онлайн режимде қашықтықтан форматта өткізуде.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page